සීමාසහිත හැංෂෝ ඉමියුනෝ බයෝටෙක් සමාගම.

ලිපිනය

කාමර 401,4 එෆ්, ගොඩනැගිල්ල 2, අංක 3 වීදිය, හැංෂෝ ආර්ථික හා තාක්‍ෂණික සංවර්ධන කලාපය, හැංෂෝ, ෂෙජියැන්ග්, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

විකුණුම්: 0086-15868809018

සහාය: 0086-571-85368996

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න